image description

Tekniske detaljer omkring lagertanke til vand

Den vandtætte løsning

En AQUA-TANK er opbygget af præfabrikerede, kraftigt slapt- eller forspændtarmerede betonelementer, som opstilles vertikalt på en in situ-støbt betonbundplade.

Betonelementerne er skræddersyede til den aktuelle tank-type for at opnå størst mulig styrke og stabilitet. Er der specifikke krav til eksempelvis topudformning såsom kørebane for skraberbro, for gastæt membran-overdækning eller lignende kan elementets geometri tilpasses, så andre entreprenørers arbejde kan forløbe effektivt og problemfrit.

Betonelementvæggen spændes sammen med kraftige stålliner, som forløber indvendigt i elementerne i indstøbte PVC-kanaler. Linerne er således fuldstændigt beskyttede mod alle udefra kommende påvirkninger så som ild, påkørsel, sollys, fugt m.v. Stållinerne er desuden omsluttet af en fedt- og plastkappe for optimal korrosionsbeskyttelse.

Elementsamlinger med tætningslister af syntetisk gummi (EPDM-elastomerer) som er modstandsdygtige overfor syrer og baser samt sollysets ultraviolette stråler sikrer 100% tætte samlinger. Ved opspændingen af elementerne komprimeres tætningslisterne så der opnås fuldstændig tæthed. Desuden sikrer tætningslisternes elastiske egenskaber, at samlingerne er i stand til at optage de bevægelser, der altid vil være mellem elementerne forårsaget af varierende tryk fra tom til fuld tank, udvendigt jordtryk eller temperatursvingninger.

Resultatet er varig tæthed og minimalt krav til senere vedligehold.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt