image description

Profil af A-CONSULT

I 1986 startede A-CONSULT salg og produktion af tanksystemerne Agri-Tank & Aqua-Tank på det danske marked.

Vor overordnede målsætning var og er fortsat at fremstille tanke, som på en sikker og effektiv måde kan bruges til at opbevare husdyrgødning, for behandling af spildevand og udvikling af biogas.

Tanke som lever op til selv de strengeste miljø- og konstruktive krav, og samtidig kan indrettes til individuelle behov og ønsker fra vore kunder.

Gennem vor mangeårige erfaring og vort store referencegrundlag har vi opnået en viden, der gør os til en troværdig og efterspurgt sparringspartner.

I forbindelse med udvikling og etablering af beholderløsninger – ikke blot inden for landbrug og vandbehandling, men også til brug på biogas- og industrianlæg. Dette er rettet mod såvel den optimale konstruktive udformning af den ”rene” betontank, som en samlet beholderløsning med overdækning, adgangsveje samt anden form for udrustning og tilbehør.

Vore kompetente medarbejdere i det danske hovedkontor er dagligt travlt beskæftiget med at betjene kunder og gennemføre bygge- og montageopgaver i Danmark og det øvrige Skandinavien.

Koncernens aktiviteter i Tyskland og Storbritannien er underlagt selskaberne
A-Consult GmbH og A-Consult Limited

Profil

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt