image description

Tilbehør til gylletanke, gjødselstank, gødningsbeholdere o.lign

Fortanke, pumperør og øvrigt tilbehør til gylletanke, gjødselstank og gødningsbeholdere

Gennem vort mangeårige arbejde med etablering af beholdere til flydende husdyrgødning har vi skabt solide relationer til en række leverandører af produkter, som ofte vil indgå i den samlede investering i nye lagerfaciliteter.
Eksempelvis kan nævnes:

 • Fortanke
  Fremstilles af præfabrikerede betonsegmenter, som leveres og samles på byggepladsen.
  Tankene sammensættes af et modul med istøbt bund, et antal moduler med sidehøjde på 0,5 m eller 1,0 m og afsluttes med et betondæk med åbning for pumpe.
  Fortanke leveres i standard størrelser op til ~45 m³.

 • Overpumperør
  Fremstilles i galvaniseret stål og/eller PE. Fås i et stort antal dimensioner med anti-hævert ventil og diverse flanger og muffetyper, så tilkobling til pumpeledning let kan foretages.

 • Platforme og lejdere
  Fremstilles i galvaniseret stål eller anden korrosionsfast materiale. Monteres med brug af beslag som forankres i den solide betonvæg.

 • Rækværk
  Ved større nedgravningsdybder, kan der være et behov for at sikre, at tanken graves ned i jorden, da det så er vigtigt, at der etableres en afskærmning omkring beholderen. Disse rækværker indgår ofte i en samlet investering i nye lagerfaciliteter. Disse er også relateret til vore hoved, som fremstiller komponenter, der indgår i en samlet løsning, at tilbehørsprodukter, som er forskellige produkter, som indgår i den samlede løsning. Vi hos A-Consult har stort kendskab til dette, og derfor tilbyder vi forskellige typer af tillægsprodukter, så du får den tank du ønsker og har behov for. 

- 

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt