image description

Overdækning til gyllebeholder

Overdækning til gyllebeholder

– overdækning af høj kvalitet til lav pris

I Danmark er der krav om, at beholdere til oplagring af flydende husdyrgødning skal være forsynet med en fast overdækning eller et naturligt flydelag for at mindske emissioner fra tanken til skade vort miljø og klima.  

Der er også kontante fordele ved brugen af tanken i form af:

 • Reduceret fordampning af kvælstof
  Bedre udnyttelse af gødningsværdi.
  Besparelse på indkøb af kunstgødning.
  Bedre høstudbytte.

 • Eliminering af regnvand i tanken
  Større nyttekapacitet af lagerfacilitet.
  Reducerede udbringningsomkostninger.

 • Mindskelse af lugtgener
  Mindre lugtgener – både en fordel på ejendom og for bedre naboskab.

Vores overdækning er den optimale type overdækning for en gylletank når kvalitet og pris skal vægtes ved en investering.

Overdækningen er fremstillet af armeret PVC-folie, hvori der indsvejses nylonbånd som forstærkning af PVC-dugen.
Overdækningen fremstilles med brug af moderne fremstillingsværktøjer og produktionsteknikker. Kvalitetskontrollen i forbindelse med produktionen er certificeret i henhold til ISO 9001:2000.

Overdækningen til gylletanken monteres og opspændes på såvel egne som andre tankfabrikater af egne erfarne montører.

For yderligere information klik på teknik eller betjening i højre side.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt