image description

Agri-tank - tekniske detaljer omkring gylletanke og gyllebeholdere

Teknik – de afgørende detajler

En Agri-tank består af adskillige unikke tekniske detaljer.

Væggen består af præfabrikerede, kraftigt armerede betonelementer, der er skræddersyet til den aktuelle tank for at opnå størst mulig styrke og stabilitet.

Betonelementerne spændes sammen med kraftige stålliner, som forløber indvendigt i elementerne i indstøbte
PVC-kanaler. Linerne er således fuldstændigt beskyttede mod alle udefra kommende påvirkninger så som ild, påkørsel, sollys, fugt m.v. Stållinerne er desuden omsluttet af en fedt- og plastkappe for optimal korrosionsbeskyttelse.

Elementsamlinger med patenterede tætningslister af syntetisk gummi (EPDM-elastomerer) som er modstandsdygtige overfor syrer og baser samt sollysets ultraviolette stråler sikrer 100 % tætte samlinger. Ved opspændingen af elementerne komprimeres tætningslisterne så der opnås fuldstændig tæthed. Desuden sikrer tætningslisternes elastiske egenskaber, at samlingerne er i stand til at optage de bevægelser, der altid vil være mellem elementerne forårsaget af varierende tryk fra tom til fuld tank, udvendigt jordtryk eller temperatursvingninger.

Resultatet er varig tæthed og intet krav til senere vedligeholdelse af elementfuger.

For opspænding er udviklet et specielt opspændingselement, hvor stållinerne forankres med trepartslåsekiler i indstøbte monoforankringer. Efter endt opspænding injiceres tillige med korrosionsbeskyttende fedt så låsekiler og stålwirer er fuldt forseglet. Forankringerne dækkes af et aftageligt beskyttelsesdæksel så der altid er mulighed for inspektion af låsesystemet. Dette giver sikkerhed og gør det let at kontrollere tanken i forbindelse med den obligatoriske beholderkontrol.

Bundpladens udformning kan varieres for at tilgodese krav og ønsker for lettere tømning af tanken. For gylletanke udbydes som standard en flad bundplade med pumpesump, en konisk udformning skrånende med sump eller en kegleformet bundplade.

Samlingen mellem bund og elementer er udført med armeringskroge, der forankrer tankvæggen til en kraftig udvendig ringbjælke. Herved etableres ekstra sikkerhed mod radiære forskydninger og senere utæthed af samlingen mellem væg og bund.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt