image description

Agri-tank - typer af gyllebeholdere og gylletanke

Vort beholdersystem - Agri-tank – spænder bredt.
Gennem brug af to typer standard elementmoduler er det muligt at lave beholdere i en diameter fra ~4,60 m til +50,00 m.

 • Type S
  Programmet er baseret på elementer med modulbredde på 1,61 m.
  Bruges til tanke med diameter fra 4,60 m til 9,00 m.
  Standardhøjder 3,00 m, 4,00 m, 5,00 og 6,00 m – kan dog fås op til 8,00 m

 • Type N
  Programmet er baseret på elementer med modulbredde på 2,11 m
  Bruges til tanke med diameter fra ~ 9,00 m til 50,00 m
  Standardhøjder 3,00 m, 4,00 m, 5,00 og 6,00 m – kan dog fås op til 12,00 m

Følgende standardbundplader for gødningsbeholdere tilbydes:

 • Plan bundplade med eller uden pumpesump
  Anvendes normalt til mindre tanke eller, hvis der ikke er mulighed for at fundere i dybere niveau på grund af højtstående grundvand. Også en mulighed, hvis der er tale om stærkt bundfældende flydende gødning – eksempelvis minkgylle, som kræver periodisk mekanisk udtømning (bob-cat/kran med grab).

 • Konisk bundpladen med fald mod pumpesump
  Foretrukne type for såvel kvæg og svinegylle, da den skrånende bundplade letter tilstrømning til pumpen ved udbringning af husdyrgødningen. Fås med enten ½ m eller 1,0 m sumpdybde.

 • Kegleformet bundplade
  Anvendes primært for oplagring af svinegylle, og hvor der er problemer med bundfældning.
  Kræver særligt pumpeudstyr, og anbefales derfor ikke til bedrifter, som bruger maskinstationer til tømning.

Kombineret med forskellige typer bundplader er det muligt at tilpasse en Agri-tank ikke kun til en given lagerkapacitet, men også så individuelle behov i forbindelse med etablering og indretning af lagerfaciliteterne tilgodeses – hvad enten dette er funderingsmæssige forhold, ønske og en maksimal højde eller tankdybde, eller krav til brug af særligt udstyr til omrøring eller tømning.

Du kan læse vores salgs- og leveringsbetingelser lige hér.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt