image description

Gyllebeholder og gylletank til landbrug

Lang levetid og bedre økonomi

Flere forhold skal passe sammen, når man står over for en investering i en ny gylletank. Der skal være overensstemmelse mellem dyreproduktion og lagerkapacitet, men også sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Agri-tank fås standard med elementhøjde op til 6,00 m, kapacitet op til 7.500 m³ og med forskellige typer bundudformninger.

Desuden får du ved en investering i en Agri-tank:

 • Varig tæthed af elementsamlinger
  Helt specielt ved en Agri-tank er brugen af elastiske EPDM-tætningslister,
  der er anbragt i de lodrette elementsamlinger. Ved opspænding af tankvæggen komprimeres tætningslisterne og skaber varig tæthed.
  Tætningslisterne er testet til en levetid på mindst 60 år.
 • Minimale vedligeholdelsesomkostninger
  Ved brug af fedtimprægnerede og PE-belagte stålliner, som modsat andre betonelementtanke på det danske marked forløber i indstøbte PVC-kanaler indvendigt i tankvæggen, minimeres risikoen for senere korrosion og omkostninger til udskiftning af stålliner.
 • Funktionel og harmonisk design
  Agri-tank kan leveres enten i glat grå beton eller i forskellige farver og frilagte overflader. Tanken kan dermed bedre passe ind i omgivelser og øvrig bygningsmasse. Og samtidig er der ikke udvendige stålliner, som skæmmer tankens udseende. 
 • 10 års tæthedsgaranti
  Agri-tank leveres med en 10 års tæthedsgaranti, som dækker i tilfælde af fejl og mangler i enten materialer eller ved det, af os, udførte arbejde i forbindelse med etableringen. Betonelementerne fremstilles af producenter tilsluttet anerkendt kvalitetskontrolordning.

 

 

Gylletank med frilagte søsten

Så husk, at det ikke blot er en billig købspris, der har betydning ved en investering.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt