image description

10 års-beholderkontrol og småreparationer af tanke

Beholderkontrol

Gennem vor mangeårige erfaring med såvel egne tanksystemer som andre tankfabrikater har vi opbygget en værdifuld viden omkring de kritiske tekniske forhold, som har betydning når en beholder skal efterses og kontrolleres.

Vi råder således også over kontrollanter, som er autoriserede til at forestå den obligatoriske 10 års-beholderkontrol, og har de ingeniørmæssige kompetencer, såfremt det i forbindelse med et eftersyn skulle vise sig, at der er større skader eller behov for mere omfattende reparationsarbejder.

Vore kontrollanter gennemfører som oftest eventuelle mindre reparationsarbejder i forbindelse med et eftersyn for at sikre, at tanken hurtigt kan bringes i drift igen, og, at større ekstraomkostninger til efterfølgende småreparationer udgås.

Vi udsender et brev til registrerede ejere af tanke angående beholderkontrol i god tid forud for, at kontrollen skal være udført. Alternativt kan bestilling kontrol ske ved at udfylde og sende nedenstående elektronisk formular ”10 års kontrol 1A. Anmodning om beholderkontrol”.

Beholderkontrol

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt