image description

Gylletank, gødningstank, biogastank og lagertanke til landbrug

Fra tanke til handling

A-CONSULT har siden stiftelsen i 1986 været beskæftiget med miljøinvesteringer inden for landbruget.

Står du over for at skulle investere i yderligere opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning i forbindelse med en udvidelse af din husdyrproduktion, eller påtænker du at forbedre eksisterende faciliteter er der en række forhold, som skal vurderes nøje forud for endelig valg af beholderløsning og samarbejdspartner.

Med mere end 30 års erfaringsgrundlag er vort team behjælpelig med gode råd og vejledninger omkring valg af den helt rigtige løsning inden etablering af yderligere lagerkapacitet – enten i form af en ny gødningsbeholder eller ved overdækning af eksisterende gylletanke.

I vore løsninger opfylder vi ikke blot tekniske og lovgivningsmæssige krav, men fokuserer også målrettet på at skabe optimale driftsforhold og ikke mindst minimere fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Så lægger du vægt på æstetik og arkitektonisk harmoni kan vi tilbyde udvendige facader i et større antal frilagte overflader. Det vil sige, at en gylletank ikke altid behøver at være grå, men den kan også tilpasses den øvrige bygningsmasse på din ejendom.

Ønsker du, at vi udfører dit projekt i hovedentreprise, som ud over selve etablering af en åben eller lukket beholder også kan omfatte fundering, jordarbejde, fortank, pumpeledning eller lignende, påtager vi os også gerne dette ansvar, så du får et velfungerende anlæg til opbevaring af din flydende husdyrgødning.

Planlægger du at udnytte biogaspotentialet i din husdyrgødning kan vi også være behjælpelig med kontakt til vore samarbejdspartnere inden for denne sektor.

Vor service slutter ikke ved etableringen af en lagertank. Vi råder således over autoriserede kontrollanter til udførelse af den obligatoriske 10 års-beholderkontrol – også på tanke af andre fabrikater.

I tilfælde af skader eller ved behov for vedligeholdelsesarbejde har vi desuden service-teams, som kan foretage det nødvendige reparationsarbejde.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt