image description

Aqua-tank - opbevaring af vand i betontank til industri

Den fleksible løsning

A-Consult indgår som en løsningsorienteret og professionel samarbejdspartner i konkrete projekter, hvor der er brug for at skabe solide vandtætte rammer enten for behandling og opbevaring af industrielt spildevand, for oplagring af vand til større sprinkleranlæg eller omkring olie og kemikalie-tanke.

Det fælles udgangspunkt for kompetent løsning af konkrete opgaver er vor mangeårige erfaring og vor fleksible AQUA-TANK beholder-system, som bygger på brugen af standiserede og efterprøvede konstruktionsmetoder. 

Vi hjælper gerne kunder og disses rådgivere tidligt i byggesags-forløbet, og bistår med gode råd og idéer i skitse- og budgetfasen for at sikre høj kvalitet og optimal økonomi.  

Afhængig af det konkrete projekt arbejder vi enten som fag-, hoved- eller totalentreprenør ud fra devisen om at skabe "Best value" for vore kunder.

 

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt