image description

Landbaserede fiskeopdræt

Landbaserede fiskeopdræt

A-Consult er førende inden for rentable, fleksible og bæredygtige tankløsninger til fiskeopdræt. Vi designer og opfører et hav af forskellige tanke til stort set alle fiskeracer som laks, laksefisk, kongemakrel, ørred, regnbueørred, ål, mahi mahi, grouper, barramundi, rejer, med flere.

I mere end 30 år har vi bygget præfabrikerede tankanlæg i beton, som opfylder alle krav til fiskevelfærd, bæredygtighed og sikkerhed. Det giver den indlysende fordel, at vi hurtigt og effektivt kan opføre store og fleksible landbaserede tankanlæg til fiskeopdræt.

Tankløsninger til alle behov

A-Consult leverer tanke til mange anvendelser inden for akvakultur - herunder komplette RAS-anlæg (Recirculating Aquaculture Systems). Betontankene kan være til mange forskellige formål i anlæggene:

 • Væksttank
 • Høsttank
 • Raceway
 • Smolttanke
 • Filtertanke
 • Rensetanke
 • Vandtanke
 • Vandbehandlingstanke
 • Sedimenttanke

Vi står gerne for projektering, design, opførsel og efterfølgende service af tanke til dit anlæg til fiskeopdræt, hvor vi tilpasser vores ydelser til netop dine behov og forventninger.

Fiskevelfærd-Akvakultur-betontanke

Sundt vækstmiljø giver sund forretning

Med tankanlæg til fisk fra A-Consult kan du koncentrere dig om at skabe de bedste vækstbetingelser og velfærd for fiskene. Vi kan tilpasse geometri og udførelse af tankene til landbaserede fiskeopdræt med hensyn til:

 • Robuste rengøringsvenlige overflader
 • Sekundær radial strømning (optimal rensning)
 • Volumen
 • Diameter
 • Vandsøjle
 • Flowhastighed
 • Opdelinger
 • Bundgeometrier
 • Ønsket vandmiljø (temperatur, saltvand, ferskvand, etc.)

Find den rette løsning

Tag fat I vores eksperter for at drøfte dine planer om at opføre et rentabelt, landbaseret fiskeopdræt.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt