image description

Stabile tanke til fremtidssikret anlæg

Note: to read this case story in English, press here to open an English version.

Foersom Bioenergi syd for Tarm bliver et biogasanlæg forberedt til fremtiden. Dét kræver tanke, der kan rumme og tilpasses forskellige produktionsformer og råvaretyper. A-Consult leverer betontankene til anlægget, der forventes at stå klart sidst i 2023.

Foersom Bioenergi opføres af konsulenthuset Fremsyn, der har speciale i grøn forretningsudvikling og rådgivning. Fremsyn har stået for projektering og planlægning af anlægget, mens LH-Bio har været ekstern rådgiver på projekteringen. Her fortæller indehaver Niels Højmark Lund om processen:

- Vi startede selve byggefasen i maj 2022 og står nu over for den sidste del, etablering af reaktortanken med betondæk. Når vi har det sidste udstyr i hus til august, er vi ved at kunne afslutte projektet.

biogas-tanke_aconsult

Høje reaktortanke og særligt solide betontanke

Biogasanlægget består af to primære reaktorer på hver 8500 m3 og en afgasningsreaktor på 8000 m3. De to primære reaktortanke er af stål og bygges i en højde på 23 meter – som en slags fremtidssikring, fordi højden muliggør, at man kan etablere injektionspunkter direkte i tankene og tilgå dem udefra, og samtidig at der er plads til lang reaktionstid for hydrogen i tankene.

Afgasningsreaktoren leveres af A-Consult. Det samme gælder for vandopsamlingstanken samt tanke til ind- og udlevering. Betontankene er industritanke, hvor tæthedsgraden er høj, og hvor bunden er armeret med stålnet og tykkere end bunden i betontanke til landbrug.

Niels Højmark Lund siger, at det årelange samarbejde med A-Consult overbeviste ham om, at det var den rette leverandør af betontanke til anlægget:

- Vi har haft et godt samarbejde gennem mange år. Det er en stor fordel i det her projekt, at A-Consult er erfarne i at levere industritanke, og at tankene er godt isoleret og beskyttet indvendigt.

Foersom_biogas-tanke_aconsult

Bidrag til den grønne omstilling

Leverandører til Foersom Bioenergi bliver bl.a. lokale landmænd, der kommer til at forsyne anlægget med gylle, husdyrgødning og råvarer som græs og foderrester. Husdyrgødningen vil tilgå anlægget direkte via rør fra områdets landmænd, og landmændene vil omvendt modtage biomasse retur fra anlægget.

Gassen fra biogasanlægget afsættes efterfølgende til gasdistributionsnettet via selskabet Evida. Det er med til at fortrænge mængden af naturgas i gasnettet og bliver på den måde et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Det samme gælder muligheden for at producere biokul af gyllefibrene, der bliver til overs efter metanproduktionen. Biokullene produceres ved pyrolyse og er med til at lagre CO2 – og anlægget vil dermed også kunne bidrage til en af tidens allermest aktuelle dagsordener. 

tanke_biogas_aconsult

Om A-Consults industritanke

  • Skræddersys på basis af standardelementer, der findes i et utal af størrelser og højder.
  • Har en optimal tæthed via elementsamlinger med patenterede tætningslister af syntetisk gummi.
  • Har solid bund (fra 150 mm og opefter), der er armeret med stålnet.
  • Kan nedgraves helt eller delvist og overdækkes med forskellige materialer.
  • Kræver minimalt vedligehold.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt