image description

Mere holdbare i længden

gylletanke_agritank-Aconsult

Niels Aage Arve driver en større svineproduktion på 1320 søer på sit landbrug i Mejlby ved Hjortshøj, nord for Aarhus. Det skaber årligt betydelige mængder gylle, og derfor er det vigtigt med gode og driftsikre gylletanke. Niels Aage handler med A-Consult, som tilbyder tanke med indstøbte stålliner, og det er den midtjyske landmand vældig godt tilfreds med. 

Niels Aage er fjerde generation på landbruget i Mejlby. Udover de 1320 søer, der årligt giver ca. 45.000 smågrise, omfatter bedriften 470 hektar jord, som han primært bruger til at dyrke foder til dyrene. Han afsætter omkring halvdelen af smågrisene til opdræt på nabo-bedrifter – resten opdrætter han selv.  I 2012 udvidede Niels Aage desuden landbruget med opdræt af velfærdsgrise, som han sælger til både det danske og udenlandske marked.

gyllebeholder_aconsult

Nærmest selvkørende

Svineproduktionen skaber omkring 23.000 ton gylle om året, hvoraf halvdelen afsættes til bioforgasning på et lokalt biogasanlæg. Den store mængde gylle samles i 12 gylletanke i alt, og tre af dem er leveret af A-Consult, fortæller Niels Aage:

- De nyeste er fra 2012, og dem fik vi etableret i forbindelse med stald-udvidelsen til velfærdsgrisene. De virker helt udmærket og har ikke givet os nogen problemer. Hvor de gamle tanke kræver noget vedligeholdelse, er de nye nærmest selvkørende.

Niels Aage tilføjer, at der faktisk slet ikke har været reparationer på de nyeste tanke, selvom de nu har 10 år på bagen.


Indstøbte stålliner sikrer holdbarhed

Niels Aage er særligt tilfreds med, at tankene fra A-Consult har indstøbte stålliner – det gør dem nemlig langt mere holdbare:

- De indstøbte stålliner ruster ikke i låsene og bliver ikke beskadiget. Det er en stor fordel i forhold til vores gamle tanke.

A-Consults tanke er konstrueret ved, at betonelementerne spændes sammen med kraftige stålliner, som forløber indvendigt i elementerne i indstøbte PVC-kanaler og på den måde bliver beskyttet mod alle udefra kommende påvirkninger som ild, påkørsel, sollys og fugt. Stållinerne er desuden omsluttet af en fedt- og plastkappe for at beskytte dem mod korrosion.

gyllebeholder-overdækning_aconsult-agritank

Ser godt ud

For at give de nye og gamle tanke et ensartet udtryk, har Niels Aage valgt facader med søsten, fortæller han:

- Jeg synes, at det ser godt ud – hvis man ellers kan sige dét om gylletanke – at overfladen er den samme. Men ellers er det selvfølgelig stabilitet og holdbarhed, der er det vigtigste, når man vælger gylletanke. Det er ikke særlig sjovt at have problemer med lækager og sprængninger, men det sker heldigvis sjældent.

En anden vigtig erfaring med gylletankene er, at det er nemt at få kontakt til leverandøren. Niels Aage oplever, at både konsulenter og montører hos A-Consult er tilgængelige og effektive:

- Når man har så mange gylletanke, som vi har, så er der jo en del kontroller og ind i mellem småreparationer. Dér har de været både fornuftige og kompetente at snakke med hos A-Consult. 

gylletanke_agritank-aconsult

Om A-Consults gylletanke

  • Beholder-systemet spænder bredt og består af forskellige standard-elementmoduler og standard-bundplader.
  • Bundpladen fås som plan, konisk eller kegleformet, med eller uden pumpesump.
  • Hver beholder bygges op af standard-elementerne og kan tilpasses til den enkelte kunde, ligesom AGRI-TANKEN© er forberedt til overdækning.
  • AGRI-TANKEN© fra A-Consult har elastiske EPDM-tætningslister for varig tæthed af elementsamlinger.
  • AGRI-TANKEN© fra A-Consult har funktionelt- og harmonisk design.
  • AGRI-TANKEN© fra A-Consult har 10 års tæthedsgaranti.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt