image description

Grøn gas på herregården

Biogas-betontanke-Aconsult

Note: to read this case story in English, press here to open an English version.

- Vi tror meget på hele dagsordenen omkring bæredygtighed og cirkulær tankegang – at få mere ud af det, vi har. Hvis vi kan udnytte restprodukterne og samtidig gøre det til en forretning, så bliver det interessant. Sådan formulerer landmand Kristian Lundgaard-Karlshøj sin tilgang til biogas og andre grønne tiltag, som han i disse år ruller ud i stor stil på herregården Ausumgaard. Aktuelt udbygges biogas-anlægget til en kapacitet på 15 mio. kubikmeter årligt.  

Herregården Ausumgaard ligger mellem Struer og Holstebro og kan føre sin historie helt tilbage til middelalderen. Stedet er en af de få tilbageværende herregårde i Vestjylland og drives i dag af fjerde slægtled i samme familie, Kristian Lundgaard-Karlshøj sammen med hans kone og deres tre børn. Gården har over 20 ansatte samt sæsonarbejdere i høsttiden.

Ausumgaard har økologisk markdrift, kyllingeproduktion, en mindre svineproduktion og gårdbutik. Siden 2017 har Kristian og hans folk produceret biogas, og i 2020 tog de et anlæg i brug til udvinding af græsprotein. Græsprotein kan bruges som tilsætning til dyrefoder og forventes at kunne erstatte soja, som det danske landbrug importerer i store mængder fra udlandet. Kristian siger:

- Vi dyrker jo i forvejen græs for at optimere vores økologiske sædskifte i marken og derefter bringe det ind i biogasproduktionen. Derfor er det interessant at ”låne det” først i udvindingen af græsprotein. Det rimer meget godt på cirkulære forretningsmodeller. Det eneste, vi tilfører, er sol og regn og el fra vindmøller.

robuste_betontanke-biogas_aconsult

Vigtigt med robuste tanke

Ausumgaard producerer i dag biogas nok til at dække 7743 husstandes årlige varmeforbrug. Men fra 2024, når anlægget udbygges med fire nye tanke, udvides produktionen til ca. 11.000 parcelhuses årsforbrug. Ausumgaard renser og opgraderer biogassen og afsætter den herefter til gasnettet, og biogassen kan således havne mange steder i Europa – fra Holstebro til Hamborg.

Det er firmaet A-Consult, der leverer de fire nye reaktortanke til produktion af biogas. Kristian har brugt A-Consult gennem mange år og er meget tilfreds med tankenes kvalitet:

-  Vi har et godt samarbejde med A-Consult. Tankene lever op til vores samarbejdspartneres ret specifikke krav til, hvad de skal kunne. Og så er de robuste, hvilket også er vigtigt til biogasanlæg. Der er meget dyrt udstyr bundet op på tankene, så derfor er garanti og sikkerhed væsentligt.

Stor tillid til biogas

Etableringen er i fuld gang af de 7 meter høje reaktortanke, der måler cirka 35 meter i diameter. Tankene leveres med centerforstærkning for membranoverdækning samt åbning i tankvæg til mandeluge og udsparinger for omrører. De fire tanke skal stå klar omkring årsskiftet, så det efterfølgende arbejde med tilkoblingen til gasnettet kan finde sted. Derfor er leveringssikkerheden hos A-Consult afgørende for Kristian:

- I den her vilde tid med forskellige ydre faktorer som krig og energikrise er det rart at bruge kendte samarbejdspartnere og føle sig sikker på, at man får tingene til at lykkes. Vi vil helst ikke risikere at skulle bygge noget om.

Kristian fortæller også, at han har stor tillid til biogas som energiform, netop i denne tid:

- Biogas virker som en kæmpe buffer. Udover at der er mange produktioner, der har brug for gas lige nu, så er det det vigtigt, at man her har en energiform, der er lagerbar, og som bliver distribueret effektivt.

Biogas-betontanke

Optimering Ausumgaards biogasanlæg

  • Anlægget blev etableret i 2017 – dengang med to reaktortanke og to gylletanke til den afgassede biomasse.
  • Fra 2024 står et udvidet anlæg klar med i alt 14 tanke – herunder 9 reaktortanke og 5 gylletanke.
  • Det udvidede anlæg får en kapacitet på 15 mio. kubikmeter årligt, svarende til 11.000 parcelhuses forbrug.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt