image description

Fremtidssikret slægtsgård

Note: to read this case story in English, press here to open an English version.

Skrevet: 03-10-2023

Niels Haunstrup er 7. generation på slægtsgården Øster Haunstrup 10 km vest for Herning. Gården har netop udvidet kapaciteten, så der fremover bliver plads til 1.350 malkekøer. Dét giver en øget gylleproduktion, og derfor har gården netop fået installeret ny AGRI-TANK® fra A-Consult.

Øster Haunstrup har altid haft kvægdrift. Siden Niels overtog gården fra sin far i et glidende generationsskifte for små 20 år siden, er besætningen vokset støt, og der drives nu 1.180 hektar, som også omfatter planteavl med bl.a. kartofler, frøgræs og maltbyg.

De seneste tre år har Øster Haunstrup købt tre gyllebeholdere og to overdækninger fra A-Consult. Niels er glad for både tankene og samarbejdet med A-Consult:

- Tankene ligger prismæssigt helt rigtigt, og de matcher kvaliteten fint. Gylletanke er jo sådan noget, der bare skal fungere. Så når man først har fundet en god leverandør, som vi har med A-Consult, så er der ingen grund til at skifte.  

To af tankene fra A-Consult er overdækket, og det er Niels også godt tilfreds med:

- Jeg synes, overdækningerne fungerer godt. De er selvfølgelig lidt udsat, hvis vi kommer til at ramme dem med tårnet fra en gyllevogn, men det er det jo heller ikke meningen, at vi skal. Hvis uheldet alligevel er ude, og overdækningen går i stykker – det skete for os for nylig på grund af en storm – så er A-Consult hurtige til at sørge for, at det bliver repareret.

gylletanke_agri-tank_aconsult

Leverandør til nærliggende biogasanlæg

Øster Haunstrup leverer størstedelen af den gylle, bedriften producerer, til det nærliggende biogasanlæg i Videbæk, fortæller Niels:

- Vi har leveret gylle til Nature Energy’s anlæg i Videbæk siden anlæggets start. I dag får vi jo penge for gyllen. Det har vi ikke altid fået, men nu begynder gylle at blive en efterspurgt ressource i energiproduktionen, og det kan vi godt mærke.

Nature Energy’s biogasanlæg i Videbæk er ét af koncernens 13 anlæg i Danmark. Omdannelsen af gylle og husholdningsaffald til biogas bidrager til den grønne omstilling ved at tilbyde et alternativ til de fossile brændstoffer, og den grønne gas bliver en mere og mere efterspurgt energiform. De 34.000 m3 gylle, som Niels’ køer hvert år leverer til anlægget, kan således omdannes til brændstof til den tunge transport eller levere klimavenlig varme til danske huse med gasfyr.

Klar til næste generation - hvis de har lyst

Ligesom Niels’ landbrug er klar til at understøtte en bæredygtig fremtid, så er Niels også klar til en dag at overlade slægtsgården til de næste generationer, hvis de har lyst, siger han:

- Der er 10 børn i slægten – både mine egne børn og min søster og brors. Og det vil da glæde mig, hvis nogen af dem en dag skulle have lyst til at overtage gården. Jeg sørger i hvert fald for at have en professionel og veldrevet forretning, der kan klare sig i fremtiden – så må vi se.

gyllebeholder_agri-tank_aconsult

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt