image description

Fremtidens landmænd kommer tæt på nyt biogas-koncept

Note: to read this case story in English, press here to open an English version.

For å lese denne saken på norsk, klikk her for å åpne en norsk versjon.

Skrevet: 04-08-2023

Mini-biogasanlæg, der omdanner landbrugets egen gylle til energi og gør bedriften CO2-neutral. Dét er virkeligheden på Gråsten Landbrugsskole. Skolens nyetablerede anlæg skal vise eleverne, hvordan fremtidens landbrug kan blive en vigtig brik i den grønne omstilling. Det er GreenFarm™, der har opført anlægget, og A-Consult leverer tankene. 

- Vores anlæg er målrettet landbrug og baserer sig kun på gylle, ikke på tilført tørstof. Anlægget laver biogas på det, der allerede findes på ejendommen. Produktionen sker uden transport til og fra ejendommen og påvirker ikke naboer med lugt, støj og lys.

Det fortæller Martin Rindom, salgsdirektør hos GreenFarm™, og pointerer, at reduktionen af klimagasser er det allervigtigste fortrin ved GreenFarm-anlægget. Gyllen omdannes til biogas i anlægget, der bruger gassen til strømproduktion i sine gasmotorer. Dermed nedbringes emission af klimagasser betydeligt – og den afgassede biomasse kan bruges på markerne som gødning.

biogas-tanke_aconsult

Samarbejde med europæisk perspektiv

Tankene i GreenFarms anlæg er leveret af danske A-Consult, der er specialiseret i betontanke til landbrug og biogas. GreenFarm-anlægget er opbygget af en primær procestank, hvor gyllen opvarmes og omdannes til biogas, en indtagstank til gyllen og et gasmotoranlæg, hvor biogassen afbrændes og bliver til el og varme. Procestanken fra A-Consult er forsynet med en isoleret bundplade, hvilket betyder, at der skal bruges mindre energi på at holde på varmen inde i selve tanken.

GreenFarm™ valgte A-Consult ud fra tidligere brancheerfaring, fortæller Martin Rindom. Det forholdsvist nyetablerede GreenFarm™ udspringer nemlig af firmaet Combigas, som har haft et mangeårigt samarbejde med A-Consult. A-Consults internationale erfaring gjorde dem til en oplagt samarbejdspartner, ifølge Martin:

- A-Consults tekniske viden og deres produkt gør, at det bare fungerer. Og så har vi brug for nogen, der kan hjælpe os på tværs af markeder og har et europæisk perspektiv. 

Biogasanlæg med pædagogisk sigte

På Gråsten Landbrugsskole er forstander Bjarne Ebbesen meget tilfreds med stedets nye GreenFarm-anlæg, der blev indviet 23. juni 2023 – som GreenFarms første anlæg i Danmark. Gråsten Landbrugsskole har både svinebrug og kvægdrift, der producerer så meget gylle, at det nye biogasanlæg kan omdanne det til ca. 350.400 kWh strøm årligt. Bjarne Ebbesen forklarer:

- Med det nye anlæg bliver vi selvforsynende med energi. Vi har haft solceller siden 2019, så i dagtimerne får vi strøm fra solcellerne, og om natten tager biogasanlægget over. Der er lavet beregninger på, at anlægget sparer klimaet for 1.500 ton CO2-ækvivalenter om året, så det batter noget i den grønne omstilling.

Men udover det konkrete klimamæssige og økonomiske udbytte har biogasanlægget et klart pædagogisk sigte, understreger Bjarne:

- Vi har som grundprincip at vise eleverne det erhverv, de kommer ud til. Vi er overbevist om, at fremtidens landbrug også kommer til at handle om energiproduktion og klimaløsninger, og vi synes, det er godt set af landbrugets organisationer at spille ind i den grønne omstilling på den her måde. Da vi så muligheden for at få et biogasanlæg skræddersyet til os, tænkte vi derfor, at det passer godt ind i hele vores tankegang.

Med biogasanlægget mangler Gråsten Landbrugsskole nu kun at udskifte de dieseldrevne traktorer med el- eller biogasdrevne – så opfylder skolen sin målsætning om at blive CO2-neutral. Og fremtidens landmænd kan opleve på tæt hold, hvordan landbruget spiller ind i den grønne omstilling.

tanke_biogas_aconsult

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt