image description

En fair pris og sikker drift

gylletank_agri-tank_aconsult-mads_tjener-kløvenhøjvej

Note: to read this case story in English, press here to open an English version.

14-06-2023

- Det skal bare fungere, siger Mads Tjener, som er svineproducent i Boddum, ved Hurup Thy. Han udvider i øjeblikket bedriften og har planer om en full-line produktion af slagtesvin. Derfor øges hans behov for gylle-kapacitet, og i løbet af juni 2023 opfører A-Consult en ny tank i forbindelse med et byggeri til slagtesvin. Mads ser frem til en løsning, der både kan være med på prisen og er sikker i drift.

Landbruget ligger i Sydthys storslåede natur – et område, der er afgrænset mod vest af Vesterhavet og mod øst af Limfjorden. Udover svinebrug har Mads planteavl på 300 hektar, hvor han dyrker byg, hvede, raps og hestebønner. Gården har været i familiens eje siden 1949, fortæller Mads:

- Da mine bedsteforældre overtog stedet, var der vel nærmest bare 10 grise og 5 køer. De byggede det langsomt op, og i 2006 overtog jeg gården og fortsatte i roligt tempo.

Vigtigt med indvendige wirer

I dag omfatter Mads’ ejendom 600 årssøer, heraf 350 søer i forpagtede stalde. Deres smågrise eksporteres pt. til udlandet, og det er denne praksis Mads vil ændre på, ved at omlægge til full-line produktion for hele soholdet. Han vil bygge 3.300 nye stipladser til slagtesvin som barmarksprojekt, og dermed vokser behovet for kapacitet til gylle.

Den nye Agri-Tank® fra A-Consult er opført i juni 2023 og rummer 4.000 m3, hvilket passer til områdets behov for gylle, hvor de nye stalde bliver opført. I 2021 fik Mads opført en Agri-Tank® til 2.934 m3 med facade af søsten. Den skulle passe ind til fødegårdens eksisterende slagtesvinestalde og tank på 1.750 m3 fra 2004, mens den nye tank leveres med glat overflade – et udslag af, hvor tanken skal placeres og passe ind. Alle tanke er med overdækning leveret af A-Consult.

Mads siger om Agri-tankene fra A-Consult:

- Den helt store fordel ved A-Consults tanke er, at wirerne sidder indvendigt i tanken. Så er man ikke så udsat ved aktivitet omkring tankene – eller påkørsel af dem.

A-Consults tanke er også konkurrencedygtige på prisen, og det gør da bestemt ikke noget. Ellers har man jo ikke så stor præference ift. gylletanke, det skal bare fungere uden bøvl.

gylletank_agri-tank_aconsult-mads_tjener-kløvenhøjvej_1

Udsigt til lokale biogasanlæg

Gyllen fra Mads’ svinebesætning bruges i øjeblikket direkte som gødning på egen bedrift. Mads fortæller, at han ser frem til at kunne afsætte gylle til et lokalt biogasanlæg, med henvisning til selskabet Biogas Thy, der blev etableret i sommeren 2022 og er i fuld gang med at projektere anlæg.

Lokale landmænd skal levere til Biogas Thys anlæg, der vil kunne producere grøn gas til gasnettet og desuden bane vejen for udbredelse af fjernvarme i området. Et centralt element i Thisted Kommunes etablering af energizoner, der skal rumme anlæg til produktion af fremtidens grønne energi.

gylletank_agri-tank_aconsult-mads_tjener-gravenhøjvej

Om Agri-tankene

  • Agri-tankene fra A-Consult kan anvendes som f.eks. gylletanke, gødningstanke eller biogastanke.
  • Tankene udføres med indvendige stålwirer, der er indstøbt i betonen.
  • Hver tank bygges op af standard-elementer og kan tilpasses til den enkelte kunde.
  • Det tager typisk cirka en måned at opføre en AGRI-TANK© på stedet.
  • A-Consult har eksisteret siden 1986 og leverer tanke i ind- og udland til landbrug, vandbehandling, akvakultur med mere.

© Copyright 2024 A Consult, alle rettigheder forbeholdt