image description

Tilbehør til gylletanke, gjødselstank, gødningsbeholdere o.lign

Gennem vort mangeårige arbejde med etablering af beholdere til flydende husdyrgødning har vi skabt solide relationer til en række leverandører af produkter, som ofte vil indgå i den samlede investering i nye lagerfaciliteter.
Eksempelvis kan nævnes:

 • Fortanke
  Fremstilles af præfabrikerede betonsegmenter, som leveres og samles på byggepladsen.
  Tankene sammensættes at et modul med istøbt bund, et antal moduler med sidehøjde på 0,5 m eller 1,0 m
  og afsluttes med et betondæk med åbning for pumpe.
  Fortanke leveres i standard størrelser op til ~45 m³.

 • Overpumperør
  Fremstilles af galv. stål og/eller PE. Fås i et stort antal dimensioner med anti-hævert ventil og diverse flanger og muffetyper, så tilkobling til pumpeledning let kan foretages.

 • Platforme og lejdere
  Fremstilles i galvaniseret stål eller anden korrosionsfast materiale. Monteres med brug af beslag som forankres i den solide betonvæg.

 • Rækværk
  Ved større nedgravningsdybder kan der være et hehov for sikre
  Graves tanken ned i jorden er det vigtigt at der etableres en afskærmning omkring beholderen. Sikke
  , som ofte indgår i en samlet investering i nye lagerfaciliteter.
  , som , som er relateret til vore hoved, som fremstiller komponenter der indgår i en samlet løsning  at tilbehørs-produkter som er forskellige produkter, som indgår i den samlede løsning omkring . kendskab titilbyder A-CONSULT forskellige typer tillægsprodukter.

© Copyright 2018 A Consult, alle rettigheder forbeholdt