image description

A-tanktop - tekniske detaljer omkring overdækning til gylletank

Teknikken bag A-Tanktop

A-Tanktop er dimensioneret i henhold til Landbrugets Byggeblad Nr. 103.04-29 udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning.

I PVC-dugen indsvejses et antal bærebændler i enten nylon eller kevlar for at skabe tilstrækkelig styrke af overdækningen.

Overdækningen er i midten båret oppe af en centersøjle og fastgjort til tankvæggen med et antal båndstrammere i rustfri stål gennem et rundtgående randrør i galvaniseret stål anbragt i en svejset lomme langs overdækningens kant.

Gennem opspændingen sikres, at dugen er stram, og, at spændkræfterne overføres til såvel beholder som centersøjle på en sikker og veldefineret statisk måde.

Det er derfor vigtigt, at der forud for opsætningen er etableret et tilstrækkeligt fundament for søjlens fod i midten af tankens bundplade, samt at tankfabrikanten har bekræftet, at tanken er dimensioneret til at optage belastningerne fra den specifikke overdækning.

DATA

Vægt, PVS dug 850g/m2 alternativt 1100g/m2
Vægt, polystiver (for 850g/m2) 200g/m2
Vægt, coating (for 850g/m2) 650g/m2
Trækstyrke (for 850g/m2) 3000/2800 N/50 mm
Brudforlængelse (for 850g/m2) 15/20 %
Bære-bændler (indsvejst) Brudlast 2000 kg
Bære-bændler (opstramning) Brudlast 1800 kg
Temperaturbestandighed -30°C / 70°C
Farvevalg Grå eller Grøn

Teknik billede 1

Teknik billede 2

Teknik billede 3

© Copyright 2023 A Consult, alle rettigheder forbeholdt