image description

A-tanktop - den bedste gylletanksoverdækning

A-Tanktop – overdækning af høj kvalitet til lav pris

I Danmark er der krav om at beholdere til oplagring af flydende husdyrgødning skal være forsynet med en fast overdækning eller et naturligt flydelag for at mindske emmisioner fra tanken til skade vort miljø og klima.  

Der er også kontante fordele ved brugen af tanken i form af:

 • Reduceret fordampning af kvælstof
  Bedre udnyttelse af gødningsværdi
  Besparelse på indkøb af kunstgødning.
  Bedre høstudbytte

 • Eliminering af regnvand i tanken
  Større nyttekapacitet af lagerfacilitet
  Reducerede udbringningsomkostninger

 • Mindskelse af lugtgener
  Mindre lugtgener – både en fordel på ejendom og for bedre naboskab.

A-Tanktop er den optimale type overdækning for en gylletank når kvalitet og pris skal vægtes ved en investering.

A-Tanktop er fremstillet af armeret PVC-folie, hvori der indsvejses nylonbånd som forstærkning af PVC-dugen.
Overdækningen fremstilles med brug af moderne fremstillingsværktøjer og produktionsteknikker. Kvalitetskontrollen i forbindelse med produktionen er certificeret i henhold til ISO 9001:2000.

A-Tanktop monteres og opspændes på såvel egne som andre tankfabrikater af egne erfarne montører.

For yderligere information klik teknik eller detaljer

© Copyright 2018 A Consult, alle rettigheder forbeholdt