image description

Tanke til tiden i Nykøbing F.

spildevand-betontanke-Aconsult

Foto: Munck Havne & Anlæg A/S

Guldborgsund Forsynings storstilede renoveringsprojekt ”Mod nye tider” omfatter totalrenovering af fire renseanlæg – det største i Nykøbing Falster, hvor bl.a. etableringen af sparebassiner til oplagring af spildevand er i fuld gang. Hovedentreprenør på Nykøbing-anlægget, Munck Havne & Anlæg, har valgt A-Consult som leverandør af tanke og glæder sig over den jyske punktlighed.

 

Projektleder Allan L. Enevoldsen fra Munck Havne & Anlæg siger:

- I et projekt som det her er tid en væsentlig faktor. Anlægget skal afleveres i maj 2022, og projektet omfatter mange processer og elementer. Så vi har brug for, at tingene går hurtigt og planmæssigt.

Det første sparebassin med en kapacitet på 5.000 m3 er således allerede opført, og det skete på blot få dage, fortæller projektlederen:

- A-Consults tanke til bassinet er allerede støbt, når de kommer, og bliver opspændt på stedet. Det betyder, at de kan sættes sammen på to-tre dage, og der skal ikke sættes tid af til at efterspænde senere. Det har været en kæmpe fordel for os.

Løsningsparate jyder

I alt leverer A-Consult fire tanke til renseanlægget i Nykøbing: To sparebassiner og to efterklaringsbassiner. De to sparebassiner på hver 5.000 m3 skal sikre anlægget mod uønsket overløb, når der i fremtiden kan forekomme kraftige regnskyl, og er på den måde et klimatiltag på anlægget. Efterklaringsbassinerne, hvor den kemiske rensning af spildevand foregår, kan hver rumme 4.200 m3, og A-Consult begynder at etablere dem i starten af det nye år.

Allan fortæller om samarbejdet med A-Consults medarbejdere på lokationen:

- Det har været ganske problemfrit. De har faktisk bare passet sig selv, og det synes jeg altid er et godt tegn på, at tingene kører. De jyder er vant til at finde en løsning på tingene.   

rensningsanlæg-betontanke

Foto: Munck Havne & Anlæg A/S

Pris, tid og fleksibilitet

Når Allan skal forklare, hvad der generelt er vigtigt for ham og Munck Havne & Anlæg i valget af leverandører, fremhæver han tre ting:

- Prisen er vigtig, det siger jo næsten sig selv. Men hvis den ligger på nogenlunde samme leje hos leverandørerne, så er tid og fleksibilitet vigtige parametre. At have plads i kalenderen, når vi har brug for levering, og at kunne tilpasse sig projektet undervejs.

Renseanlægget i Nykøbing Falster er et stort projekt, der også omfatter en multibygning til at indkapsle alle installationer, så man undgår støj- og lugtgener. Multibygningen skal desuden huse et formidlingsrum, hvor Guldborgsund Forsyning kan tilbyde undervisning af skoleklasser og andre interesserede. 

Anlægget i Nykøbing skal stå færdigrenoveret i november 2022. Derudover omfatter projektet ”Mod nye tider” også renovering af renseanlæg i Stubbekøbing, Marielyst og Gedser.  

© Copyright 2021 A Consult, alle rettigheder forbeholdt